Psalms (67/150)  

1. Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje.
2. Smiluj se nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla
3. Ať je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá!
4. Ať tě národy, Bože, slaví, ať tě oslavují všechny národy!
5. Ať všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla
6. Ať tě národy, Bože, slaví, ať tě oslavují všechny národy!
7. Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! <V 67:8> Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj!

  Psalms (67/150)