Psalms (63/150)  

1. Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.
2. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě.
3. Kéž bych tě ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel!
4. Lepší než život je láska tvá, mé rty tě proto budou opěvat.
5. Budu tě chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat.
6. Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní tě slaví ústa má!
7. Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlím.
8. Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých!
9. K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty mě podpíráš svou pravicí.
10. Ti, kdo však usilují o zkázu mé duše, sami se propadnou hluboko do země.
11. Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! <V 63:12> Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů až zavřou se!

  Psalms (63/150)