Psalms (61/150)  

1. Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův.
2. Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej!
3. Od konce světa volám tě, srdce mám sevřené: Ke skále, která mě převyšuje, prosím doveď mě!
4. Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel.
5. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla
6. Mé sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví.
7. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta ať věky trvají!
8. Před Boží tváří ať trůní navždycky, dej, ať ho provází láska s věrností! <V 61:9> Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny.

  Psalms (61/150)