Psalms (58/150)  

1. Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův.
2. Opravdu, mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti?
3. Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí!
4. Už odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež.
5. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané,
6. slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků aby k nim nedoleh.
7. V ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej!
8. Ať se rozplynou, ať zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili, ať ztratí se!
9. Ať jsou jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený plod, jenž slunce neviděl!
10. Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice.
11. Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. <V 58:12> A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!"

  Psalms (58/150)