Psalms (57/150)  

1. Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně.
2. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine.
3. K Bohu, k Nejvyššímu zní mé volání, on se mnou dokoná své záměry!
4. Z nebe pošle, aby mě zachránil, mé pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi!
5. Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky.
6. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!
7. Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do ní upadli. séla
8. Mé srdce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát.
9. Probuď se konečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář!
10. Chválit tě, Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:
11. Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. <V 57:12> Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!

  Psalms (57/150)