Psalms (46/150)  

1. Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů Korachových.
2. Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
3. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře,
4. i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla
5. Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek má Nejvyšší.
6. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání už v ranním svítání!
7. Národy bouří se? Hroutí se říše? Na jeho povel se země rozplyne!
8. S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla
9. Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi!
10. Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem.
11. Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi! <V 46:12> S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla

  Psalms (46/150)