Psalms (23/150)  

1. Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.
2. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí,
3. mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.
4. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.
5. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká.
6. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

  Psalms (23/150)