Psalms (16/150)  

1. Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.
2. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!
3. Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradši!
4. Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na mé rty!
5. Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš!
6. Vyměřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dědictví!
7. Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci mě učí mé svědomí.
8. Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
9. Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v bezpečí odpočívá.
10. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného!
11. Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!

  Psalms (16/150)