Psalms (150/150)    

1. Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc!
2. Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost!
3. Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery!
4. Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly!
5. Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými!
6. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!

  Psalms (150/150)