Psalms (15/150)  

1. Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře?
2. Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce,
3. kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha,
4. kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatil,
5. kdo nepůjčuje na úroky a proti nevinnému se nedá podplatit. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá.

  Psalms (15/150)