Psalms (148/150)  

1. Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých!
2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy!
3. Chvalte ho, slunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící!
4. Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích!
5. Ať všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni!
6. Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění!
7. Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubiny,
8. blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy,
9. rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví,
10. divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech,
11. králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi,
12. mladíci spolu s dívkami a staří s mladými!
13. Ať všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí!
14. Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších! Haleluja!

  Psalms (148/150)