Psalms (138/150)  

1. Žalm Davidův. Z celého srdce chválím tě, žalmy ti zpívám před mocnými.
2. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil.
3. Vyslyšel jsi mě, když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy!
4. Ať tě, Hospodine, všichni králové slaví, až uslyší, co jsi zaslíbil.
5. Ať opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!"
6. Ač je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky ví o nadutcích.
7. I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn.
8. Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých!

  Psalms (138/150)