Psalms (136/150)  

1. Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky!
2. Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky!
3. Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky!
4. On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky!
5. On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky!
6. On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky!
7. On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky!
8. Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky!
9. Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky!
10. On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky!
11. Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky!
12. V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky!
13. On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky!
14. A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky!
15. Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky!
16. On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky!
17. On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky!
18. A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky!
19. Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky!
20. I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky!
21. A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky!
22. Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky!
23. On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky!
24. Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky!
25. On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky!
26. Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky!

  Psalms (136/150)