Psalms (133/150)  

1. Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!
2. Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu až po cíp.
3. Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin požehnání udílí - život až navěky!

  Psalms (133/150)