Psalms (131/150)  

1. Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím se. Do ničeho přehnaného se nepouštím, do ničeho, co je nad mé možnosti.
2. Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše má.
3. V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní, tak i navěky!

  Psalms (131/150)