Psalms (13/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2. Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na mě navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář?
3. Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit?
4. Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni mé oči, ať jako mrtvý neusnu!
5. Ať můj sok neřekne: "Už jsem ho porazil!" Mí nepřátelé ať neslaví mé selhání.
6. Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou mé srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval!

  Psalms (13/150)