Psalms (124/150)  

1. Davidova poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli:
2. Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli,
3. tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění.
4. Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil.
5. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí.
6. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas!
7. Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala!
8. Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil!

  Psalms (124/150)