Psalms (123/150)  

1. Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích!
2. Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž už se nad námi smiluje!
3. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, už jsme přesyceni posměchem!
4. Už jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců!

  Psalms (123/150)