Psalms (117/150)  

1. Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit!
2. Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja!

  Psalms (117/150)