Psalms (113/150)  

1. Haleluja! Chvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin!
2. Ať je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky!
3. Od východu slunce až tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin!
4. Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy.
5. Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši,
6. jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi?
7. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště,
8. mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém.
9. Neplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja!

  Psalms (113/150)