Psalms (101/150)  

1. Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodine, chci zpívat žalm.
2. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy už mě navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost.
3. Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné.
4. Zvrácené srdce ať je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém!
5. Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpím!
6. Věrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník.
7. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!
8. Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny zlosyny!

  Psalms (101/150)