Psalms (1/150)  

1. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
2. Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.
3. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří!
4. Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší.
5. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých.
6. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí.

      Psalms (1/150)