Job (25/42)  

1. Bildad Šuchský mu na to řekl:
2. "Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách.
3. Dá se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo nevstává?
4. Může snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil se?
5. Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima.
6. Co potom pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě podoben?"

  Job (25/42)