Job (17/42)  

1. Dech mě opouští, mé dny skončily, jen hřbitov zbývá mi.
2. Jsou se mnou ale ještě ti posměvači - kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči!
3. Slož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za mě zaručil?
4. Jejich srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězit!
5. Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.'
6. Bůh ze mě pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí.
7. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín.
8. Při pohledu na mě se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!'
9. Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo má čisté ruce, se zviklat nenechá.
10. Nuže, vy všichni, zkuste to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu!
11. Mé dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily.
12. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!'
13. Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě,
14. mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami -
15. kde potom bude ta má naděje? Ta má naděje - kdo ji zahlédne?
16. Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?"

  Job (17/42)