Isaiah (12/66)  

1. V ten den řekneš: "Chválím tě, Hospodine - byls na mě rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi mě.
2. Hle, Bůh mě zachránil - doufám a už se nebojím. Má síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!"
3. Budete nabírat vodu s radostí z pramenů spasení.
4. V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší!
5. Zpívejte Hospodinu, zachoval se vznešeně - ať se to dozví celý svět!
6. Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!"

  Isaiah (12/66)