Galatians (6/6)    

1. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.
2. Neste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon.
3. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává.
4. Každý ať posoudí své vlastní jednání; ať se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými.
5. Každý musí nést svůj vlastní náklad.
6. Kdo je vyučován Slovu, ať se dělí o vše dobré se svým učitelem.
7. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
8. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.
9. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
10. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry.
11. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ RUKOU.
12. Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž.
13. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem.
14. Já se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a já světu.
15. To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření.
16. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.
17. Ať už mě s tím nadále nikdo neobtěžuje. Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši.
18. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen.

  Galatians (6/6)