Exodus (36/40)  

1. Ať tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin."
2. A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání přistoupit k té práci a dát se do ní.
3. Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary.
4. Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla
5. a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat."
6. Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte už přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více.
7. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost!
8. Nejnadanější z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky s umně vetkanými cheruby.
9. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry.
10. Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů.
11. Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky. Totéž udělali podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu.
12. Na první koncový pruh připevnili padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě.
13. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek.
14. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti; připravili jedenáct takových houní.
15. Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry.
16. Spojili zvlášť pět houní a šest houní.
17. Potom připevnili padesát poutek podél koncové houně spojeného kusu a stejně tolik podél krajní houně druhého spojeného kusu.
18. Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek.
19. Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní.
20. Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva.
21. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký
22. a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku.
23. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů.
24. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám.
25. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů
26. a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám.
27. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů.
28. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku.
29. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích.
30. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým rámem.
31. Dále vyrobili svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku,
32. pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku.
33. Vyrobili i prostřední svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému.
34. Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložili zlatem.
35. Udělali také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby.
36. K ní udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři stříbrné patky.
37. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu
38. a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky obložili zlatem, jejich pět patek však bylo z bronzu.

  Exodus (36/40)