Exodus (26/40)  

1. "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na ně umným způsobem vytkat cheruby.
2. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry.
3. Pět pruhů ať je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů.
4. Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky. Totéž udělej podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu.
5. Na první koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka ať leží naproti sobě.
6. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek.
7. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct takových houní.
8. Jedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry.
9. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu.
10. Podél první koncové houně připevni padesát poutek; stejně tak podél krajní houně druhého spojeného kusu.
11. Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek.
12. Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku.
13. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat.
14. Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní.
15. Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva.
16. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký
17. a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně.
18. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů.
19. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám.
20. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů
21. a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám.
22. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů.
23. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku.
24. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozích.
25. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem.
26. Dále zhotovíš svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku,
27. pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku.
28. Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému.
29. Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem.
30. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.
31. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby.
32. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách.
33. Až zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně.
34. V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici.
35. Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku.
36. Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu.
37. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro ně pět bronzových patek."

  Exodus (26/40)