2Corinthians (8/13)  

1. Bratři, chci, abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii.
2. Ačkoli procházeli krutou zkouškou soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost.
3. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli.
4. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým.
5. Udělali mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám.
6. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve započal, nyní také dokončil.
7. Když ve všem tolik vynikáte - ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v tomto díle milosti.
8. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých.
9. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli.
10. Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první, kdo s tím začali, ale hlavně jste to chtěli.
11. Nuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte,
12. vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.
13. Nejde mi o to, aby se druhým ulehčilo a vy se octli v nesnázích, ale jde mi o rovnost.
14. V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost mohla doplnit váš nedostatek. Tak nastane rovnost,
15. jak je psáno: "Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek."
16. Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás.
17. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní vůle.
18. Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium, vysloužil uznání po všech církvích.
19. Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat.
20. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme.
21. Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi.
22. Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem horlivější, neboť k vám získal velikou důvěru.
23. Pokud jde o Tita, je to můj společník a pomocník v práci pro vás. Pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova!
24. Podejte jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi.

  2Corinthians (8/13)