2Corinthians (13/13)    

1. Toto bude má třetí návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků."
2. Co jsem řekl, když jsem byl u vás podruhé, to teď opakuji, když jsem pryč: Až se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho jiného.
3. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný!
4. Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním budeme žít Boží mocí.
5. Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali.
6. Doufám, že poznáte, že my jsme neselhali.
7. Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch - budu raději, když se budete chovat správně a my budeme jako ti, kdo selhali.
8. Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou.
9. Rádi budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu.
10. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych až budu u vás, nemusel přísně užít té pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k boření.
11. Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
12. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
13. Pozdravují vás všichni svatí.
14. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi.

  2Corinthians (13/13)