2Corinthians (10/13)  

1. Já Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově vyzývám - já, který se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, ale z dálky si na vás troufám:
2. Nenuťte mě, prosím, abych vás, až přijdu, musel přesvědčit, jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla.
3. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla.
4. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly
5. i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu,
6. a jakmile bude vaše poslušnost úplná, budeme připraveni potrestat každou neposlušnost.
7. To si vidíte jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří Kristu, ať si uvědomí, že jako patří Kristu on, tak mu patříme i my.
8. Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě více a nebyl bych zahanben.
9. Nechci ale, aby to vypadalo, že vás v dopisech zastrašuji.
10. Mé dopisy jsou prý působivé a mocné, ale osobní přítomnost chabá a řeč ubohá.
11. Kdo to říká, ať si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v činech, až k vám přijdeme.
12. Nemáme ovšem tu drzost přiřadit se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti se sami sebou poměřují, srovnávají se sami se sebou!
13. My se však nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jen v mezích působiště, které nám vyměřil Bůh - působiště, které zahrnuje i vás.
14. Není pravda, že se neúměrně rozpínáme, když do svého působiště zahrnujeme i vás - vždyť jsme k vám s Kristovým evangeliem přišli jako první!
15. Nechceme se nemístně chlubit prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko za vás.
16. Pak budeme zvěstovat evangelium i tam dál za vámi, místo abychom se chlubili tím, co už je hotové v cizím působišti.
17. "Kdo se chlubí, chlub se v Hospodinu."
18. Důvěryhodný přece není ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán!

  2Corinthians (10/13)