1Corinthians (8/16)  

1. Pokud jde o maso obětované modlám: Ano, víme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje.
2. Kdo si myslí, že něco ví, ještě neví tak, jak by vědět měl.
3. Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.
4. Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného modlám: Víme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný".
5. Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá řada),
6. pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.
7. Všichni ale k tomuto poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí.
8. Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o nic horší, a pokud jíme, nejsme o nic lepší.
9. Dejte ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu.
10. Co kdyby tě někdo viděl - tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídla v chrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší proti svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované modlám?
11. Kvůli tvému "poznání" tak hyne tvůj slabší sourozenec, za kterého zemřel Kristus!
12. Když takto zraňujete choulostivé svědomí svých sourozenců, nehřešíte jen proti nim, ale proti Kristu!
13. Pokud mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa už nikdy v životě, abych snad svého bratra nesvedl.

  1Corinthians (8/16)