Titus (2/3)  

1. Ti, naprotiv, govori što se priliči zdravu nauku:
2. starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti;
3. starice isto tako - vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego učiteljice dobra
4. da urazumljuju mlađe neka ljube svoje muževe, djecu,
5. neka budu razumne, čiste, kućevne, dobre, podložne svojim muževima da se riječ Božja ne bi pogrđivala.
6. Mladiće isto tako potiči da budu razumni.
7. U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u poučavanju - nepokvarljivost, ozbiljnost,
8. riječ zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajući o nama reći ništa zlo.
9. Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, ugađaju im, ne proturječe,
10. ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga.
11. Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi;
12. odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu,
13. iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.
14. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.
15. To govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlašću. Nitko neka te ne prezire.

  Titus (2/3)