Romans (3/16)  

1. Koja je dakle prednost Židova? Ili kakva korist od obrezanja?
2. Velika u svakom pogledu. Ponajprije: povjerena su im obećanja Božja.
3. Da, a što ako su se neki iznevjerili? Neće li njihova nevjernost obeskrijepiti vjernost Božju?
4. Nipošto! Nego neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac, kao što je pisano: Da pravedan budeš po obećanjima svojim i pobijediš kada te sudili budu.
5. Ako pak naša nepravednost ističe Božju pravednost, što ćemo na to reći? Nije li onda - po ljudsku govorim - nepravedan Bog koji daje maha gnjevu?
6. Nipošto! Ta kako će inače Bog suditi svijet?
7. Ako je, doista, istina Božja po mojoj lažljivosti obilno zasjala njemu na slavu, zašto da ja još budem suđen kao grešnik?
8. I zar da ne "činimo zlo da dođe dobro", kako nas kleveću i kako neki kažu da govorimo? Sud ih pravedni čeka!
9. Što dakle? Imamo li prednost? Ne baš! Jer upravo optužismo sve, i Židove i Grke, da su pod grijehom,
10. kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga,
11. nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio.
12. Svi skrenuše, svi se zajedno pokvariše, nitko da čini dobro - nijednoga nema.
13. Grob otvoren grlo je njihovo, jezikom lažno laskaju, pod usnama im je otrov ljutičin,
14. usta im puna kletve i grkosti;
15. noge im hitre da krv proliju,
16. razvaline i nevolja na njinim su putima,
17. put mira oni ne poznaju,
18. straha Božjega nemaju pred očima.
19. A znamo: što god Zakon veli, govori onima pod Zakonom, da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom.
20. Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu - samo spoznaja grijeha!
21. Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima,
22. pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike!
23. Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;
24. opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu.
25. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe;
26. htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme - da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove.
27. Gdje je dakle hvastanje? Isključeno je. Po kojem zakonu? Po zakonu djela? Ne, nego po zakonu vjere.
28. Smatramo zaista da se čovjek opravdava vjerom bez djela Zakona.
29. Ili je Bog samo Bog Židova? Nije li i pogana? Da, i pogana.
30. Jer jedan je Bog: on će opravdati obrezane zbog vjere i neobrezane po vjeri.
31. Obeskrepljujemo li dakle Zakon po vjeri? Nipošto! Naprotiv, Zakon utvrđujemo.

  Romans (3/16)