Romans (16/16)    

1. Preporučujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji:
2. primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskočite joj u pomoć u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom mnogima i meni samomu.
3. Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu.
4. Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana.
5. Pozdravite i Crkvu u njihovoj kući. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista.
6. Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas.
7. Pozdravite Andronika i Juniju, rođake i suuznike moje; oni su ugledni među apostolima i prije mene bili su u Kristu.
8. Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu.
9. Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.
10. Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove.
11. Pozdravite Herodiona, rođaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu.
12. Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu.
13. Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju.
14. Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima.
15. Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima.
16. Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.
17. Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se.
18. Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih.
19. Doista, vaša je poslušnost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo.
20. Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!
21. Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, Jason i Sosipater, rođaci moji.
22. Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu.
23. Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.
24. #
25. Onomu koji vas može učvrstiti - po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima,
26. a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru -
27. jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.

  Romans (16/16)