Psalms (99/150)  

1. Jahve kraljuje - nek' zadršću narodi; sjedi nad kerubima - zemlja nek' se potrese!
2. Velik je Jahve na Sionu, uzvišen nada sve narode.
3. Nek' slave ime tvoje veliko i strašno: ono je sveto!
4. Ti kralj si moćan koji ljubiš što je pravo, pravednost ti si utvrdio, pravo i pravednost vršiš u Jakovu.
5. Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred podnožje njegovo: ono je sveto.
6. Mojsije i Aron među svećenicima njegovim i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: zazivahu Jahvu, i on ih usliša.
7. Iz stupa od oblaka govoraše njima: slušahu zapovijedi njegove i odredbe što ih dade.
8. Jahve, Bože naš, ti si ih uslišivao; Bože, milostiv si bio njima premda si kažnjavao grijehe njihove.
9. Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu: jer svet je Jahve, Bog naš.

  Psalms (99/150)