Psalms (96/150)  

1. Pjevajte Jahvi pjesmu novu! Pjevaj Jahvi, sva zemljo!
2. Pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo! Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
3. kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.
4. Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova!
5. Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa!
6. Slava je i veličanstvo pred njim, sila i sjaj u Svetištu njegovu.
7. Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!
8. Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
9. poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove. Strepi pred njim, zemljo sva!
10. Nek' se govori među poganima: "Jahve kraljuje!" Svijet on učvrsti da se ne pomakne, narodima pravedno upravlja.
11. Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! Neka huči more i što je u njemu!
12. Nek' se raduje polje i što je na njemu, neka klikće šumsko drveće
13. pred Jahvom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji. Sudit će svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj.

  Psalms (96/150)