Psalms (92/150)  

1. Psalam. Pjesma. Za dan subotnji.
2. Dobro je slaviti Jahvu, pjevati imenu tvome, Svevišnji;
3. naviještati jutrom ljubav tvoju i noću vjernost tvoju,
4. uz harfu od deset žica i liru, s pjesmom uz citaru.
5. Obradovao si me djelima svojim, o Jahve, kličem zbog djela ruku tvojih.
6. Kako su silna djela tvoja, o Jahve, i duboki naumi tvoji!
7. Bezuman čovjek ne spoznaje, luđak ne shvaća.
8. Sve ako bi bezbošci nicali k'o trava i cvali svi što zlo čine, određeni su za vječnu propast;
9. a ti, Jahve, dovijeka uzvišen ostaješ.
10. Doista, dušmani tvoji, o Jahve, tvoji će dušmani propasti; raspršit će se svi što čine zlo.
11. Rog si mi digao k'o u bivola, pomazao me uljem prečistim;
12. i oko mi s visoka gleda dušmane i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.
13. K'o palma cvate pravednik i raste k'o cedar libanonski.
14. Zasađeni u Domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega.
15. Rod donose i u starosti, sočni i puni svježine:
16. da navijeste kako je pravedan Jahve, Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

  Psalms (92/150)