Psalms (86/150)  

1. Molitva. Davidova. Prigni uho svoje, Jahve, i usliši me jer sam bijedan i ubog.
2. Čuvaj dušu moju jer sam posvećen tebi; spasi slugu svoga koji se uzda u te! Ti si moj Bog;
3. o Gospode, smiluj mi se jer povazdan vapijem k tebi.
4. Razveseli dušu sluge svoga jer k tebi, Jahve, dušu uzdižem.
5. Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
6. Slušaj, Jahve, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog.
7. U dan tjeskobe vapijem k tebi jer ćeš me uslišati.
8. Nema ti ravna među bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje.
9. Svi narodi što ih stvori doći će i klanjat' se tebi, o Jahve, i slavit će ime tvoje.
10. Jer ti si velik i činiš čudesa: ti si jedini Bog.
11. Uči me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi, usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!
12. Hvalit ću te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, slavit ću ime tvoje dovijeka,
13. jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.
14. O Bože, oholice se digoše na me, mnoštvo silnika život mi vreba i nemaju tebe pred očima.
15. No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost.
16. Pogledaj na me i smiluj se meni; daj svome sluzi snage svoje i spasi sina sluškinje svoje!
17. Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, o Jahve, pomogao, ti me utješio.

  Psalms (86/150)