Psalms (84/150)  

1. Zborovođi. Po napjevu "Tijesci". Sinova Korahovih.
2. Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama!
3. Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.
4. I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje:
5. a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u Domu tvome slaveć' te bez prestanka!
6. Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove!
7. Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odijeva.
8. Snaga im raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.
9. Jahve, Bože nad Vojskama, čuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev!
10. Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga!
11. Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika.
12. Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti.
13. Jahve nad Vojskama, blago onom tko se u te uzda.

  Psalms (84/150)