Psalms (76/150)  

1. Zborovođi. Uza žičana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma.
2. Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo!
3. U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište.
4. Tu polomi strijele lukovima, štitove, mačeve, sve oružje.
5. Blistav si od svjetla, veličanstveniji od bregova drevnih.
6. Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima.
7. Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji.
8. Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega.
9. S neba reče presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje
10. kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji.
11. Jer će te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat će te.
12. Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome
13. koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje.

  Psalms (76/150)