Psalms (75/150)  

1. Zborovođi. Po napjevu "Ne razori!" Psalam. Asafov. Pjesma.
2. Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo čudesa tvoja.
3. Kad odredim vrijeme, sudit ću po pravu.
4. Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam učvrstio stupove njezine."
5. Drznike opominjem: "Ne budite drski!" bezbožnike: "Ne budite tako rogati!"
6. Ne dižite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga!
7. Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova ...
8. Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje!
9. Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta.
10. A ja ću klicati dovijeka, pjevat ću Bogu Jakovljevu.
11. Rogove ću polomiti bezbožniku, a pravednik će podići glavu.

  Psalms (75/150)