Psalms (7/150)  

1. Tužaljka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca.
2. O Jahve, Bože moj, tebi se utječem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi,
3. da mi dušu ne zgrabe kao lav što razdire, a nema tko da izbavi.
4. Jahve, Bože moj, ako to učinih, ako je nepravda na rukama mojim,
5. ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tužitelja:
6. neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, neka mi život u zemlju satre i jetru u prašinu baci.
7. Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tlačitelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi!
8. Neka te okruži skupština narodna, nad njom sjedni visoko!
9. O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni.
10. Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege.
11. Meni je štit Bog koji spasava čestita srca.
12. Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti:
13. ako se ne obrate, mač će naoštriti, luk će svoj zapet' i pravo smjerit'.
14. Spremit će za njih smrtonosno oružje, strijele će svoje užariti.
15. Eto, zlotvor zače nepravdu, otrudnje pakošću i podlost rodi.
16. Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade!
17. Pakost će njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo.
18. A ja ću hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat ću imenu Jahve višnjega.

  Psalms (7/150)