Psalms (65/150)  

1. Zborovođi. Psalam. Davidov. Pjesma.
2. Bože, tebi dolikuje hvalospjev sa Sionu, tebi se ispunja zavjet -
3. ti molitve uslišuješ. Svaka pÓut dolazi k tebi
4. pod teretom grijeha. Naši nas prijestupi taru, ti ih pomiruješ.
5. Blažen kog izabra i k sebi uze: on boravi u dvorima tvojim. Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga i svetošću tvoga Hrama.
6. Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, o Bože, spasenje naše, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih.
7. Učvršćuješ bregove jakošću svojom silom opasÄan.
8. Krotiš huku mora, huku valova i buku naroda.
9. Oni što žive nakraj svijeta boje se znamenja tvojih; dveri jutra i večeri radošću napunjaš.
10. Ti pÓohodÄi zemlju i ti je nÓatopÄi, ÓobogatÄi nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Ovako pripremi zemlju:
11. brazde joj natopi, grude joj poravna; kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi.
12. Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim.
13. Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radošću.
14. Njive se kite stadima, doline se pokrivaju žitom: svagdje klicanje, pjesma.

  Psalms (65/150)