Psalms (62/150)  

1. Zborovođi. Po Jedutunu. Psalam. Davidov.
2. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje.
3. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati.
4. Dokle ćete na bijednika nasrtati, obarat' ga svi zajedno, k'o zid ruševan il' ogradu nagnutu?
5. Urotiše se da me s visa mog obore, u laži uživaju; ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju.
6. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.
7. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati.
8. U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utočište.
9. U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište!
10. Sinovi su ljudski samo dašak, laž su djeca čovječja: svi da stanu na tezulju, od daha bi lakši bili.
11. U grabež se ne uzdajte nit' se otetim tašto hvalite; umnoži l' se blago, nek' vam srce za nj ne prione.
12. Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo:
13. U Boga je snaga! U tebe je, Gospode, dobrota! Ti uzvraćaš svakom po djelima.

  Psalms (62/150)