Psalms (60/150)  

1. Zborovođi. Po napjevu "Ljiljan svjedočanstva". Miktam. Davidov. Kad je David izišao protiv Aram Naharajima i protiv Aram Sobe i kad je Joab na povratku potukao dvanaest tisuća Edomaca
2. Bože, ti nas ÓodbÄaci i bojne nam redove prÓobi, razjari se, a sad nas opet vrati!
3. Potrese zemlju, rasječe je, zatvori joj usjeline jer se poljuljala.
4. Zlu si kob na svoj narod navalio, napio nas vinom omamnim.
5. Al' si i stijeg dao vjernicima svojim da umaknu luku dušmanskom.
6. Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas!
7. Bog reče u svom Svetištu: "Šekem ću razdijelit' kličući, dolinu Sukot izmjeriti.
8. Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
9. Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slavit' pobjedu!"
10. Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma?
11. Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar više nećeš, Bože, s četama našim?
12. Pomozi nam protiv dušmana, jer ljudska je pomoć ništavna!
13. S pomoću Božjom hrabro ćemo se boriti, a on će zgaziti naše dušmane.

  Psalms (60/150)