Psalms (56/150)  

1. Zborovođi. Prema napjevu "Golubica nijema u daljini". Davidov. Miktam. Kad su ga u Gatu uhitili Filistejci.
2. Smiluj mi se, moj Bože, jer me dušmanin hoće zgaziti, napadač me moj neprestano tlači.
3. Dušmani moji nasrću na me povazdan, mnogo ih je koji se na me obaraju. Svevišnji,
4. kad me strah spopadne, u te ću se uzdati.
5. Božje obećanje slavim, u Boga ja se uzdam i neću se bojati: što mi može učiniti smrtnik?
6. Od jutra do večeri obružuju me, svi naumi njihovi meni su na zlo.
7. Sastaju se i vrebaju, paze mi na korake, o glavi mi rade.
8. Plati im prema bezakonju, u gnjevu, o Bože, obori pogane!
9. Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?
10. Moji će dušmani uzmaknuti čim te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene!
11. Božje obećanje slavim,
12. u Jahvu se uzdam i neću se bojati: što mi može učiniti čovjek?
13. Vežu me zavjeti koje učinih tebi, o Bože: prinijet ću ti žrtve zahvalne
14. jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si očuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.

  Psalms (56/150)