Psalms (53/150)  

1. Zborovođi. Prema napjevu "Bolest". Poučna pjesma. Davidova.
2. Bezumnik reče u srcu: "Nema Boga!" Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
3. Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.
4. No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.
5. Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje, koji proždiru narod moj kao da jedu kruh? Boga oni ne zazivlju:
6. od straha će drhtat' gdje straha i nema jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju, bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.
7. O, neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat' se Izrael.

  Psalms (53/150)