Psalms (51/150)  

1. Zborovođi. Psalam. Davidov. Kad je k Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha
2. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
3. Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!
4. Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom.
5. Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom: pravedan ćeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš.
6. Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.
7. Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti.
8. Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega!
9. Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene!
10. Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu!
11. Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!
12. Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
13. Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim!
14. Učit ću bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi će se obraćati.
15. Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasitelju moj! Nek' mi jezik kliče pravednosti tvojoj!
16. Otvori, Gospodine, usne moje, i usta će moja naviještati hvalu tvoju.
17. Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
18. Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.
19. U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet sagradi jeruzalemske zidine!
20. Tada će ti biti mile žrtve pravedne i tad će se prinosit' teoci na žrtveniku tvojemu.

  Psalms (51/150)