Psalms (47/150)  

1. Zborovođi. Sinova Korahovih. Psalam.
2. Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim.
3. Jer Jahve je to - svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom.
4. Narode je nama podložio, pogane stavio pod noge naše,
5. baštinu nam odabrao - ponos Jakova, svoga ljubimca.
6. Uzlazi Bog uz klicanje, Jahve uza zvuke trublje.
7. Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte!
8. Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
9. Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.
10. Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodršci zemlje, nad svima on je uzvišen.

  Psalms (47/150)